ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Informacja

Informacja
Dnia 07.10.2022 r. (piątek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny w godzinach 07:00-13.00

Dodatek do innych źródeł ciepła

Dodatek do innych źródeł ciepła

Gmina Szczecinek informuje, że realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa