ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Klub Senior+

Informacje ogólne

Logo Senior+
Klub „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Celem funkcjonowania Klubu Senior+ jest udzielenie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

Zadaniem Klubu Seniora jest wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu, przeciwdziałanie ich izolacji i marginalizacji, pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, wspieranie rodzin starszych w opiece nad nimi. oraz podwyższenie standardu świadczonych usług na rzecz osób starszych.

W Klubie „Senior+” przygotowano dla seniorów salę spotkań, sprzęt rehabilitacyjny w tym bieżnie, rowery treningowe, orbitreki, rotory rehabilitacyjne, szafy do przechowywania materiałów, komputer z dostępem do internetu, pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt  RTV i meble wypoczynkowe.

Do dyspozycji uczestników w każdym Klubie pozostaje kuchnia wraz z wyposażeniem, szatnia i pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W Klubie organizowane są poniższe zajęcia  i warsztaty:

  • warsztaty manualne,
  • kulinarne, stolarskie,
  • florystyczne,
  • gimnastyczno-ruchowe,
  • muzyczne,
  • fizjoterapeutyczne

Podczas pobytu w Klubie dla Seniorów zapewniony jest poczęstunek. Dodatkowo Seniorzy mają możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz ze spotkań ze specjalistami takimi jak np. dietetyk, kardiolog. W ramach działalności Klubu organizowane są całodzienne wyjazdy krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina oraz różne spotkania okolicznościowe.

Korzystanie z oferty Klubu Senior+ jest odpłatne zgodnie z uchwałą nr XLII/560/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia pod nazwą Klub Senior+ na terenie Gminy Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 5732).

Gwda Wielka
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Gwdzie Wielkiej na miesiąc październik 2022 r.

DZIEŃ TEMAT  ZAJĘĆ INSTRUKTOR
03.10.2022  Warsztaty manualne, wieczorek taneczny, luźne rozmowy  Elżbieta Michalak, Marlena Suchecka
04.10.2022 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, zajęcia z fizjoterapeutą trening nordic wallking Jacek Lesiuk , Aleksandra Porazińska, Marlena Suchecka
05.10.2022  Zajęcia muzyczne, gry logiczne Roman Sokulski, Marlena Suchecka
06.10.2022 Wycieczka do Gdyni Marlena Suchecka
07.10.2022 Warsztaty stolarskie, trening relaksacyjny
Spotkanie z specjalistą – kosmetyczka
Elżbieta Michalak, Monika Kisiel, Marlena Suchecka
10.10.2022 Warsztaty manualne, luźne rozmowy Elżbieta Michalak, Marlena Suchecka
11.10.2022 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, zajęcia z fizjoterapeutą trening nordic wallking Jacek Lesiuk , Aleksandra Porazińska, Marlena Suchecka
12.10.2022 Zajęcia muzyczne, trening relaksacyjny Roman Sokulski, Marlena Suchecka
13.10.2022  Warsztaty krawieckie, warsztaty manualne, luźne rozmowy Anna Sędzicka, Elżbieta Michalak, Marlena Suchecka
14.10.2022 Warsztaty krawieckie, warsztaty manualne, gry karciane Anna Sędzicka, Elżbieta Michalak, Marlena Suchecka
17.10.2022 Warsztaty krawieckie, spotkanie z specjalistą-pielęgniarka Anna Sędzicka, Jolanta Papirnik, Marlena Suchecka
18.10.2022 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, trening nordic wallking Jacek Lesiuk, Marlena Suchecka
19.10.2022 Wycieczka do Szymbarku Marlena Suchecka
20.10.2022 Luźne rozmowy, gry logiczne  Marlena Suchecka
21.10.2022 Zajęcia muzyczne, spotkanie z psychologiem, trening relaksacyjny Roman Sokulski, Andrzej Tarasewicz, Marlena Suchecka
24.10.2022 Warsztaty florystyczne  Elżbieta Michalak, Marlena Suchecka
25.10.2022 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, trening nordic wallking Jacek Lesiuk, Marlena Suchecka
26.10.2022 Warsztaty kulinarne, luźne rozmowy Przemysław Kuchenbeker, Marlena Suchecka
27.10.2022 Wieczorek taneczny Tarnowski Tomasz, Marlena Suchecka
28.10.2022 Warsztaty krawieckie, spotkanie z specjalistą-dietetyk, gry logiczne Ewa Janowicz, Marlena Suchecka
31.10.2022 Wolne  
Wierzchowo
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Wierzchowie na miesiąc październik 2022 r.

DZIEŃ TEMAT ZAJĘĆ, INSTRUKTOR
03.10.2021 Luźne rozmowy, granie w karty – Kinga Michalska
04.10.2022 Pogadanka, zajęcia gimnastyczno – ruchowe – Kinga Michalska
05.10.2022 Zajęcia z dietetykiem,  zajęcia krawieckie – Ewa Janowicz, CKZ
06.10.2022 Wyjazd do teatru muzycznego do Gdyni
07.10.2022 Pogadanka, zajęcia gimnastyczno-ruchowe – Kinga Michalska
10.10.2022 Pogadanka, trening umysłu – krzyżówki, rebusy – Kinga Michalska
11.10.2022 Zajęcia ruchowe, zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej  – Jacek Lesiuk, Ilona Michałowska-Olechnowicz, Kinga Michalska
12.10.2022 Zajęcia z fizjoterapeutą, indywidualne rozmowy z opiekunem – Aleksandra Porazińska, Kinga Michalska
13.10.2022 Zajęcia gimnastyczno – ruchowe, gry karciane – Kinga Michalska
14.10.2022 Spotkanie z psychologiem, oglądanie programów rozrywkowych – Andrzej Tarasewicz,Kinga Michalska
17.10.2022 Pogadanka, zajęcia kulinarne – Kinga Michalska, CKZ
18.10.2022 Spotkanie tematyczne, spotkanie z pielęgniarką – Kinga Michalska, Jolanta Papirnyk
19.10.2022 Wyjazd do Szymbarku
20.10.2022 Luźne rozmowy, zajęcia gimnastyczno – ruchowe – Kinga Michalska
21.10.2022 Zajęcia gimnastyczno – ruchowe, gry karciane – Kinga Michalska
24.10.2022 Zajęcia z fizjoterapeutą, wspólne przygotowanie posiłku – Aleksandra Porazińska, Kinga Michalska
25.10.2022 Luźne rozmowy,  zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej – Kinga Michalska, Ilona Michałowska-Olechnowicz
26.10.2022 Wspólne przygotowanie posiłku, rozmowy – Kinga Michalska
27.10.2022 Spotkanie integracyjne w Klubie Senior+ we Gwdzie Wielkiej
28.10.2022 Zajęcia integracyjne z uczniami Szkoły Podstawowej w Wierzchowie
31.10.2022 Zamknięte
Turowo
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Turowie na miesiąc październik 2022 r.

Dzień Temat zajęć Instruktor
03.10.2022 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, trening mózgu-sudoku Jacek Lesiuk, Barbara Sepioło
04.10.2022 Zajęcia florystyczne, zajęcia muzyczne Andrzej Tomczak, Roman Sokulski, Barbara Sepioło
05.10.2022 Impreza okolicznościowa -„Dzień Seniora”-Juchowo Barbara Sepioło
06.10.2022 Wyjazd do Teatru Barbara Sepioło
07.10.2022 Zajęcia florystyczne, zajęcia z fizjoterapeutą Andrzej Tomczak, Aleksandra Porazińska, Barbara Sepioło
10.10.2022 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, zajęcia kulinarne Jacek Lesiuk, Barbara Sepioło
11.10.2022 Wieczorek taneczny Barbara Sepioło, Tomasz Tarnowski
12.10.2022 Zajęcia krawieckie ,zajęcia manualne Genowefa Gocałek, Monika Leonowicz, Barbara Sepioło
13.10.2022 Zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia manualne Aleksandra Porazińska, Barbara Sepioło
14.10.2022 Zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia kulinarne Aleksandra Porazińska, Barbara Sepioło
17.10.2022 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, gry karciane Jacek Lesiuk, Barbara Sepioło
18.10.2022 Luźne rozmowy, zajęcia muzyczne Barbara Sepioło, Roman Sokulski
19.10.2022 Wycieczka do Szymbarku Barbara Sepioło
20.10.2022 Zajęcia manualne, gry planszowe Barbara Sepioło
21.10.2022 Zajęcia z fizjoterapeutą, luźne rozmowy Aleksandra Porazińska, Barbara Sepioło
24.10.2022 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, zajęcia kulinarne Jacek Lesiuk, Barbara Sepioło
25.10.2022 Zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia muzyczne Aleksandra Porazińska, Roman Sokulski, Barbara Sepioło
26.10.2022 Zajecia manualne, zajęcia kulinarne Monika Leonowicz, Łukasz Szymański, Barbara Sepioło
27.10.2022 Zajęcia gimnastyczne, pieczenie ciasta Barbara Sepioło
28.10.2022 Zajecia z fizjoterapeutą, spotkanie z psychologiem Aleksandra Porazińska, Andrzej Tarasewicz, Barbara Sepioło