ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Kadra GOPS

Kierownictwo:

Marzena Nowacka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Referat finansowo – księgowy:

Ewa Wajda – Główna Księgowa
Justyna Magierska – Starszy specjalista

Referat spraw organizacyjnych i kadrowych:

Grażyna Ziółkowska – Podinspektor

Referat pomocy społecznej:

Anna Sztyler – Wysocka – Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator
Elżbieta Sawicka – Specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Mackiewicz – Specjalista pracy socjalnej
Joanna Kyorra – Główny specjalista – pracownik administracyjny
Angelika Michałowska – Specjalista pracy socjalnej
Lucyna Kubica – Specjalista pracy socjalnej

Referat wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy:

Daria Borowiecka – Sikorzyńska – Asystent rodziny
Olga Łosek – Pracownik socjalny

Referat świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych:

Grażyna Klamka – Główny specjalista
Agnieszka Ilukowicz – Referent
Anna Glanc – Referent – zastępstwo

Referat funduszu alimentacyjnego:

Paulina Kiljanek – Referent

Referat Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora:

Karolina Bułka – Starszy specjalista