ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Kadra GOPS

Kierownictwo:

Marzena Nowacka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Referat finansowo – księgowy:

Justyna Magierska – Główna księgowa
Grażyna Klamka – Główny specjalista

Referat spraw organizacyjnych i kadrowych:

Anna Kot – Starszy referent

Referat pomocy społecznej:

Anna Sztyler-Wysocka – Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator
Elżbieta Sawicka – Specjalista pracy socjalnej
Joanna Kyorra – Główny specjalista – pracownik administracyjny
Angelika Michałowska – Specjalista pracy socjalnej
Lucyna Kubica – Specjalista pracy socjalnej
Olga Łosek – Pracownik socjalny

Referat wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy:

Daria Borowiecka – Sikorzyńska – Starszy asystent rodziny
Małgorzata Mackiewicz – Specjalista pracy socjalnej

Referat świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych:

Agnieszka Ilukowicz – Starszy referent
Grażyna Ziółkowska – Podinspektor

Referat funduszu alimentacyjnego:

Paulina Kiljanek – Podinspektor

Referat Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora:

Agnieszka Ilukowicz – Starszy referent

Referat Polityki Senioralnej:

Krzysztof Kobacki – Kierownik Klubów Senior +
Marlena Suchecka – opiekun Klubu Senior+ w Gwdzie Wielkiej
Kinga Michalska – opiekun Klubu Senior+ w Wierzchowie
Barbara Sepioło – opiekun Klubu Senior+ w Turowie
Magdalena Borkowska – opiekun Klubu Senior+ w Parsęcku 

Pomoc Administracyjna:

Izabela Jakimiec – pomoc administracyjna 

Stanowisko gospodarcze:

Lipowska Maria – sprzątaczka