ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Informacja o zapewnieniu dostępu alternatywnego

Informacja o zapewnieniu dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku informuję, że zapewnia dostęp alternatywny w indywidualnych przypadkach w sytuacji, kiedy nie jest w stanie w szczególności ze względów technicznych lub prawnych zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej oraz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Dostęp alternatywny w GOPS zapewniony jest w ten sposób, że

 1. Osoby ze szczególnymi potrzebami załatwiający sprawę w Ośrodku  mogą kontaktować się z pracownikami w wybranej przez siebie formie:
  • za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@gopsszczecinek.pl (na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Ośrodku, itp.),
  • pisząc na kartce lub ukazując treść komunikatu na urządzeniu elektronicznym,
  • poprzez faks 94 37 470 77 wew. 29,
  • elektronicznie za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP /GOPSSzczecinek/SkrytkaESP,
  • w sposób tradycyjny – drogą pocztową.
 2. Osoby ze szczególnymi schorzeniami mogą dostać się do siedziby Ośrodka od północnej strony budynku, gdzie znajduje się podnośnik dla osób niepełnosprawnych zapewniający dostęp m.in. na I piętro, na którym znajdują się pomieszczenia OPS-u. Ponadto do Ośrodka można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 3. W celu zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu osoba ze szczególnymi potrzebami może zażądać udostępnienia informacji poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości pliku, filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej oraz sposób kontaktu.
 •