ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Program „Korpus wsparcia seniorów – edycja 2022”

Informacje ogólne

Flaga i godło Polskie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2022”
DOFINANSOWANIE: 80 000,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 80 000,00 zł

Uchwałą nr XLVII/598/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. Rada Gminy Szczecinek przyjęła program osłonowy wsparcia seniorów z terenu Gminy Szczecinek w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” – Moduł II. Za jego realizację odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na realizację programu pochodzą z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Celem w/w Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:

  • mieszkańcy Gminy Szczecinek,
  • osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Opis usługi:

  • udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Zgodnie z założeniami Programu opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśniecie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.
  • po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku.

Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Marzeną Nowacką pod nr tel.: 94 37 470 77

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XLVII/598/2022

Załącznik do Uchwały – Program osłonowy wsparcia seniorów