ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Czyste powietrze

Informacje ogólne

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

W dniu 1 października 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i  biopaliwach ciekłych oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1565), która poprzez dodanie przepisu art. 411 ust. 10h do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wprowadziła nowe zadanie dla wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast polegające na wydawaniu na żądanie strony zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 411 ust. 10 r ustawy prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Szczecinek upoważnił  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń w tych sprawach.