ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Aktywny Senior z Gminy Szczecinek

Informacje ogólne

Logotypy
 

Gmina Szczecinek realizuje od listopada 2019 r. projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. „Aktywny Senior z Gminy Szczecinek” w ramach: Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, cel szczegółowy RPO WZ 2014 – 2020: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w społeczności lokalnej w Gminie Szczecinek poprzez zwiększenie do 15 miejsc świadczenia usług opiekuńczych i objecie wsparciem 15 osób w postaci Klubu Seniora, utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz wsparcie 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w terminie listopad 2019 r. – październik 2022 r.

Projekt Aktywny Senior w Gminie Szczecinek jest komplementarny z  realizacją zadania  w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” ,w ramach którego został utworzony Klub „Senior+” w Gwdzie Wielkiej.

W ramach projektu Aktywny Senior w Gminie Szczecinek organizowane zajęcia/warsztaty oraz zapewnione materiały na poniższe zajęcia w Klubie „Seniora+” w Gwdzie Wielkiej:

  •  warsztaty manualne,
  •  warsztaty kulinarne,
  •  warsztaty florystyczne,
  •  zajęcia gimnastyczno- ruchowe,
  •  zajęcia muzyczne,
  •  zajęcia z fizjoterapeutą,
  •  warsztaty stolarskie.

Dla Seniorów zapewniony jest poczęstunek podczas pobytu w klubie. Dodatkowo Seniorzy mają możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz ze spotkań ze specjalistami takimi jak np. dietetyk, kardiolog. W ramach projektu będą organizowane całodzienne wyjazdy krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina, będą organizowane spotkania okolicznościowe.

W ramach zadania została utworzona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego dla osób starszych i niesamodzielnych z terenu Gminy Szczecinek.

Wyposażenie wypożyczalni: rotor rehabilitacyjny 5 szt., kule ortopedyczne 5 szt., balkonik rehabilitacyjny 4 szt., wózek inwalidzki 2 szt., materac przeciwodleżynowy 5 szt., podpórka inwalidzka 4 szt.

Wartość projektu: 765 207,22 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 650 426,13 PLN

Harmonogram płatności