ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Klub Senior+

Informacje ogólne

Logo Senior+
Klub „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Celem funkcjonowania Klubu Senior+ jest udzielenie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

Zadaniem Klubu Seniora jest wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu, przeciwdziałanie ich izolacji i marginalizacji, pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, wspieranie rodzin starszych w opiece nad nimi. oraz podwyższenie standardu świadczonych usług na rzecz osób starszych.

W Klubie „Senior+” przygotowano dla seniorów salę spotkań, sprzęt rehabilitacyjny w tym bieżnie, rowery treningowe, orbitreki, rotory rehabilitacyjne, szafy do przechowywania materiałów, komputer z dostępem do internetu, pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt  RTV i meble wypoczynkowe.

Do dyspozycji uczestników w każdym Klubie pozostaje kuchnia wraz z wyposażeniem, szatnia i pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W Klubie organizowane są poniższe zajęcia  i warsztaty:

  • warsztaty manualne,
  • kulinarne, stolarskie,
  • florystyczne,
  • gimnastyczno-ruchowe,
  • muzyczne,
  • fizjoterapeutyczne

Podczas pobytu w Klubie dla Seniorów zapewniony jest poczęstunek. Dodatkowo Seniorzy mają możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz ze spotkań ze specjalistami takimi jak np. dietetyk, kardiolog. W ramach działalności Klubu organizowane są całodzienne wyjazdy krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina oraz różne spotkania okolicznościowe.

Korzystanie z oferty Klubu Senior+ jest odpłatne zgodnie z uchwałą nr XLII/560/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia pod nazwą Klub Senior+ na terenie Gminy Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 5732).

Gwda Wielka
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Gwdzie Wielkiej na miesiąc maj 2024 r.

DZIEŃ TEMAT  ZAJĘĆ GODZINY INSTRUKTOR
02.05.2024   10.00-13.00 Marlena Suchecka
06.05.2024 Zajęcia z fizjoterapeutą,

Zajęcia kronikarskie luźne rozmowy

10.00-14.00

10.00-13.00

Aleksandra Porazińska

Marlena Suchecka

07.05.2024 Zajęcia z gimastyczno-ruchowe, gry karciane 10.00-12.00 Gaca Sławomir, Marlena Suchecka
08.05.2024 Zajęcia kulinarne, luźne rozmowy 10.00-13.00 Renata Rumińska, Marlena Suchecka
09.05.2024 Silwioterapia, luźne rozmowy 10.00-13.00 Marlena Suchecka
10.05.2024 Zajęcia manualne, gry planszowe 10.00-13.00 Marlena Suchecka
13.05.2024 Zajęcia ruchowe

Zajęcia z fizjoterapeutą, gry karciane

10.00-12.00

12.30-14.30

Marlena Suchecka

Aleksandra Porazińska

14.05.2024 Zajęcia krawieckie, gry logiczne 10.00-13.00 Marlena Suchecka
15.05.2024 Wycieczka do Człuchowa 8.00-19.00 Marlena Suchecka
16.05.2024 Zajęcia z dietetykiem, gry planszowe 10.00-12.00 Ewa Janowicz, Marlena Suchecka
17.05.2024 Spotkanie z psychologiem, trening relaksacyjny 10.00-12.00 Andrzej Tarasewicz, Marlena Suchecka
20.05.2024 Zajęcia ruchowe, gry logiczne 10.00-12.00 Marlena Suchecka
21.05.2024 Zajęcia florystyczne, luźne rozmowy 10.00-13.00 Marlena Suchecka
22.05.2024 Zajęcia muzyczne, gry logiczne 10.00-12.00 Jarosław Dawlaszewicz, Marlena Suchecka
23.05.2024 Przegląd piosenki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gwdzie Wielkiej 10.00-14.00 Krzysztof Kobacki
24.05.2024 Zajęcia z podologiem, gry logiczne 10.00-12.00 Joanna Klimczak, Krzysztof Kobacki     
27.05.2024 Spotkanie z pracownikami z ZUS-u, gry karciane 10.30-12.30 Marlena Suchecka
28.05.2024 Otwarcie sezonu grillowego 10.00-14.00 Marlena Suchecka
29.05.2024 Zajęcia ruchowe, gry planszowe 10.00-13.00 Marlena Suchecka
31.05.2024 Zajęcia manualne, gry logiczne 10.00-13.00 Marlena Suchecka
Obowiązek informacyjny
Wierzchowo
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Wierzchowie na miesiąc maj 2024 r.

DZIEŃ TEMAT ZAJĘĆ, INSTRUKTOR
02.05.2024 Spacer – Kinga Michalska
06.05.2024 Luźne rozmowy, rozwiązywanie krzyżówek – Kinga Michalska
07.05.2024 Pogadanka, zajęcia z instruktorem terapii manualnej – Kinga Michalska, Ilona Michałowska-Olechnowicz
08.05.2024 Zajęcia z dietetykiem, wspólne przygotowanie posiłku – Ewa Janowicz, Kinga Michalska
09.05.2024 Pogadanka, gry planszowe – Kinga Michalska
10.05.2024 Zajęcia kulinarne, luźne rozmowy – Renata Rumińska, Kinga Michalska
13.05.2024 Zajęcia ruchowe, trening umysłu – krzyżówki, rebusy – Sławomir Gaca, Kinga Michalska
14.05.2024 Zajęcia z podologiem, zajęcia z instruktorem terapii manualnej – Joanna Klimczak, Kinga Michalska, Ilona Michałowska-Olechnowicz
15.05.2024 Wycieczka krajoznawcza do Człuchowa i okolic – Kinga Michalska
16.05.2024 Zajęcia z fizjoterapeutą, wspólne przygotowanie posiłku – Aleksandra Porazińska, Kinga Michalska
17.05.2024 Układanie puzzli, słuchanie muzyki relaksacyjnej – Kinga Michalska
20.05.2024 Gry karciane, zajęcia krawieckie, spacer – Kinga Michalska
21.05.2024 Zajęcia z fizjoterapeutą, gry planszowe – Aleksandra Porazińska, Kinga Michalska
22.05.2024 Zajęcia krawieckie – Kinga Michalska
23.05.2024 Spotkanie w przedstawicielami ZUS-u – Kinga Michalska
24.05.2024 Zajęcia krawieckie, spacer z nordic walking – Kinga Michalska
27.05.2024 Zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia ruchowe – Aleksandra Porazińska, Sławomir Gaca, Kinga Michalska
28.05.2024 Grill – spotkanie integracyjne klubów Senior+ z Gminy Szczecinek – Kinga Michalska
29.05.2024 Zajęcia gimnastyczne, trening umysłu – krzyżówki, rebusy – Kinga Michalska
31.05.2024 Zajęcia z psychologiem, spacer – Andrzej Tarasewicz, Kinga Michalska
Obowiązek informacyjny
Turowo
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Turowie na miesiąc maj 2024 r.

Dzień Temat zajęć Instruktor
02.05.2024 Spacer w terenie Barbara Sepioło
06.05.2024 Zajęcia manualne Monika Leonowicz, Barbara Sepioło
07.05.2024 Zajęcia z podologiem, zajęcia z fizjoterapeutą Joanna Klimczak, Aleksandra Porazińska, Barbara Sepioło
08.05.2024 Zajęcia kulinarne Łukasz Szymański, Barbara Sepioło
09.05.2024 Zajęcia manualne Monika Leonowicz, Barbara Sepioło
10.05.2024 Spotkanie z psychologiem Andrzej Tarasewicz, Barbara Sepioło
13.05.2024 Zajęcia z fizjoterapeutą Aleksandra Porazińska, Barbara Sepioło
14.05.2024 Zajęcia gimnastyczne Sławomir Gaca, Barbara Sepioło
15.05.2024 Spacer nordic waking Barbara Sepioło
16.05.2024 Zajęcia krawieckie Barbara Sepioło
17.05.2024 Rozwi Krzysztof Kobacki
20.05.2024 Gry karciane Krzysztof Kobacki
21.05.2024 Spacer nordic waking Barbara Sepioło
22.05.2024 Wycieczka do Człuchowa Barbara Sepioło
23.05.2024 Pieczenie ciasta Barbara Sepioło
24.05.2024 Spotkanie z kuratorem Paweł Idziak, Barbara Sepioło
27.05.2024 Zajęcia muzyczne Jarosław Dowlaszewicz, Barbara Sepioło
28.05.2024 Grill z Klubami z Gminy Szczecinek Barbara Sepioło
29.05.2024 Trening mózgu „sudoku” Barbara Sepioło
31.05.2024 Spacer w terenie Barbara Sepioło
Parsęcko
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Parsęcku na miesiąc maj 2024 r.

Dzień Temat zajęć Instruktor
02.05.2024 Dzień wolny  
06.05.2024 Prace przy klubowym ogródku Magdalena Borkowska
07.05.2024 Wycieczka rowerowa, piknik w plenerze Magdalena Borkowska
08.05.2024 Zajęcia manualne, luźne rozmowy Zofia Konieczna, Magdalena Borkowska
09.05.2024 Prace krawieckie, wyjazd na basen w Szczecinku Magdalena Borkowska
10.05.2024 Zajęcia taneczne, wspólne przygotowanie posiłku Katarzyna Balon, Magdalena Borkowska
13.05.2024 Zajęcia muzyczne, spacer po okolicy Jarosław Dowlasiewicz, Magdalena Borkowska
14.05.2024 Warsztaty kulinarne Renata Rumińska, Magdalena Borkowska
15.05.2024 Warsztaty podologiczne, ćwiczenia gimnastyczne Joanna Klimczak, Magdalena Borkowska
16.05.2024 Wycieczka rowerowa, piknik w plenerze Joanna Klimczak, Magdalena Borkowska
17.05.2024 Prace krawieckie, robótki ręczne Magdalena Borkowska
20.05.2024 Zajęcia manualne Zofia Konieczna, Magdalena Borkowska
21.05.2024 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, rozwiązywanie krzyżówek, luźne rozmowy Sławomir Gaca, Magdalena Borkowska
22.05.2024 Wycieczka integracyjna do zamku w Człuchowie z Klubem Senior+ z Turowa Magdalena Borkowska
23.05.2024 Zajęcia z psychologiem, spacer Andrzej Tarasewicz, Magdalena Borkowska
24.05.2024 Prace w klubowym ogródku – sadzenie i pielenie kwiatów Magdalena Borkowska
27.05.2024 Zajęcia manualne, fizjoterapia, przygotowanie poczęstunku na grilla Zofia Konieczna, Aleksandra Porazińska, Magdalena Borkowska
28.05.2024 Otwarcie sezonu grillowego z KS+ Gminy Szczecinek – wyjazd do Czarnoboru Magdalena Borkowska
29.05.2024 Zajęcia z fizjoterapii, luźne rozmowy Aleksandra Porazińska, Magdalena Borkowska
31.05.2024 Gry logiczne, rozwiązywanie krzyżówek, gimnastyka na sprzęcie rehabilitacyjnym Magdalena Borkowska
Obowiązek informacyjny