ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Klub Senior+

Informacje ogólne

Logo Senior+
Klub „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Celem funkcjonowania Klubu Senior+ jest udzielenie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

Zadaniem Klubu Seniora jest wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu, przeciwdziałanie ich izolacji i marginalizacji, pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, wspieranie rodzin starszych w opiece nad nimi. oraz podwyższenie standardu świadczonych usług na rzecz osób starszych.

W Klubie „Senior+” przygotowano dla seniorów salę spotkań, sprzęt rehabilitacyjny w tym bieżnie, rowery treningowe, orbitreki, rotory rehabilitacyjne, szafy do przechowywania materiałów, komputer z dostępem do internetu, pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt  RTV i meble wypoczynkowe.

Do dyspozycji uczestników w każdym Klubie pozostaje kuchnia wraz z wyposażeniem, szatnia i pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W Klubie organizowane są poniższe zajęcia  i warsztaty:

  • warsztaty manualne,
  • kulinarne, stolarskie,
  • florystyczne,
  • gimnastyczno-ruchowe,
  • muzyczne,
  • fizjoterapeutyczne

Podczas pobytu w Klubie dla Seniorów zapewniony jest poczęstunek. Dodatkowo Seniorzy mają możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz ze spotkań ze specjalistami takimi jak np. dietetyk, kardiolog. W ramach działalności Klubu organizowane są całodzienne wyjazdy krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina oraz różne spotkania okolicznościowe.

Korzystanie z oferty Klubu Senior+ jest odpłatne zgodnie z uchwałą nr XLII/560/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia pod nazwą Klub Senior+ na terenie Gminy Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 5732).

Gwda Wielka
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Gwdzie Wielkiej na miesiąc grudzień 2023 r.

DZIEŃ TEMAT  ZAJĘĆ GODZINY INSTRUKTOR
01.12.2023 Zajęcie komputerowe, gry logiczne 9.00-13.00 Marcin Bialic, Marlena Suchecka
04.12.2023 Spotkanie z pracownikiem bankowym – „Jak ustrzec się od oszustów,”
Zajęcia muzyczne, luźne rozmowy
10.00-11.00

11.00-13.00

Daria Komoń

Roman Sokulski, Marlena Suchecka

05.12.2023 Zajęcia manualne, gry karciane 10.00-13.00  Marlena Suchecka
06.12.2023 Zajęcia ruchowe, luźne rozmowy 11.00-13.00  Marlena Suchecka
07.12.2023 Spotkanie z dietetykiem ,gry planszowe 10.00-12.00 Ewa Janowicz, Marlena Suchecka
08.12.2023 Zajęcia manualne, gry karciane 10.00-13.00 Marlena Suchecka
11.12.2023 Zajęcia muzyczne, trening relaksacyjny 11.00-13.00 Roman Sokulski, Joanna Kyorra
12.12.2023 Zajęcia krawieckie, gry logiczne 10.00-13.00 Genowefa Gocałek , Joanna Kyorra
13.12.2023 Spotkanie z uroginekologiczną fizjoterapeutka,

Zajęcia  kulinarne

10.30-11.30

10.00-13.00

Karolina Świokła, Joanna Kyorra

Renata Rumińska

14.12.2023 Zajęcia z fizjoterapeutką

Zajęcia kulinarne, gry manualne                                            

10.00-14.00

10.00-13.00

Aleksandra Porazińska

Marlena Suchecka

15.12.2023  Spotkanie z psychologiem, gry karciane 10.00-14.00 Andrzej Tarasewicz, Marlena Suchecka  
18.12.2023 Zajęcia z fizjoterapeutką,

Zajęcia kulinarne, luźne rozmowy                                

10.00-14.00

10.00-13.00

Aleksandra Porazińska

Marlena Suchecka

19.12.2023 Wigilia w Klubie Senior+ w Parsęcku 12.00-16.00 KS+ Gmina Szczecinek ,Marlena Suchecka
20.12.2023 Zajęcia ruchowe, gry planszowe 11.00-13.00 Joanna Kyorra
21.12.2023 Filmoterapia, luźne rozmowy 10.00-13.00 Joanna Kyorra
22.12.2023 Silwioterapia, gry logiczne 11.00-13.00 Joanna Kyorra                               
27.12.2023 Zajęcia manualne, luźne rozmowy 10.00-13.00 Marlena Suchecka
28.12.2023 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, gry karciane 9.30-11.30 Jacek Lesiuk, Marlena Suchecka
29.12.2023 Zajęcia florystyczne, gry planszowe 10.00-13.00 Marlena Suchecka
Obowiązek informacyjny
Wierzchowo
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Wierzchowie na miesiąc grudzień 2023 r.

DZIEŃ TEMAT ZAJĘĆ, INSTRUKTOR
01.12.2023 Pogadanka, wspólne przygotowanie posiłku – Kinga Michalska
04.12.2023 Zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia krawieckie, zajęcia z uroginekolog – Aleksandra Porazińska, Zofia Gocałek, Karolina Świokła, Kinga Michalska
05.12.2023 Pogadanka, zajęcia z instruktorem terapii manualnej  – Kinga Michalska, Ilona Michałowska-Olechnowicz
06.12.2023 Wspólne lepienie pierogów, spacer – Kinga Michalska
07.12.2023 Zajęcia gimnastyczn0 -ruchowe,  trening umysłu – krzyżówki, rebusy– Jacek Lesiuk, Kinga Michalska
08.12.2023 Luźne rozmowy, pieczenie pierników – Kinga Michalska
11.12.2023 Zajęcia z dietetykiem, zajęcia z fizjoteraputą – Ewa Janowicz, Aleksandra Porazińska, Kinga Michalska
12.12.2023 Zajęcia z podologiem, zajęcia z instruktorem terapii manualnej – Joanna Klimczak, Ilona Michałowska-Olechnowicz Kinga Michalska
13.12.2023 Urodziny Klubowiczów – Kinga Michalska
14.12.2023 Zajęcia florystyczne, luźne rozmowy – Marzena Moskwa, , Kinga Michalska
15.12.2023 Zajęcia komputerowe – Marcin Bialic
18.12.2023 Zajęcia kulinarne, pogadanka – Renata Rumińska, Kinga Michalska
19.12.2023 Wigilia w Klubie Senior+ w Parsęcku
20.12.2023 Zajęcia gimnastyczne, oglądanie programów o zdrowej żywności – Kinga Michalska
21.12.2023 Rozmowy tematyczne, słuchanie muzyki, krzyżówki – Kinga Michalska
22.12.2023 Zajęcia z psychologiem, trening umysłu – krzyżówki, rebusy – Andrzej Tarasewicz, Kinga Michalska
27.12.2023 Pogadanka, spacer – Joanna Kyorra
28.12.2023 Luźne rozmowy, gry planszowe – Joanna Kyorra
29.12.2023 Wspólne przygotowanie posiłku, ćwiczenia gimnastyczne – Joanna Kyorra
Obowiązek informacyjny
Turowo
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Turowie na miesiąc grudzień 2023 r.

Dzień Temat zajęć Instruktor
01.12.2023 Zajęcia florystyczne, gry planszowe Andrzej Tomczak, Barbara Sepioło
04.12.2023 Zajęcia muzyczne, luźne rozmowy Roman Sokulski, Barbara Sepioło
05.12.2023 Zajęcia krawieckie, trening mózgu – sudoku Genowefa Gocałek, Barbara Sepioło
06.12.2023 Zajęcia gimnastyczne na sprzęcie dostępnym w klubie Barbara Sepioło
07.12.2023 Zajęcia z fizjoterapeutą Aleksandra Porazińska, Barbara Sepioło
08.12.2023 Zajęcia manualne, gry karciane Barbara Sepioło, Monika Leonowicz
11.12.2023 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, luźne rozmowy Jacek Lesiuk, Barbara Sepioło
12.12.2023 Zajęcia komputerowe, zajęcia z fizjoterapeutą Marcin Bialic, Aleksandra Porazińska, Barbara Sepioło
13.12.2023 Pieczenie ciasta, gry karciane Barbara Sepioło
14.12.2023 Zajęcia gimnastyczne na sprzęcie dostępnym w klubie Barbara Sepioło
15.12.2023 Trening mózgu – sudoku  
18.12.2023 Zajęcia kulinarne, zajęcia muzyczne Łukasz Szymański, Roman Sokulski, Barbara Sepioło
19.12.2023 Wigilia w Parsęcku Barbara Sepioło
20.12.2023 Zajęcia gimnastyczne na sprzęcie dostępnym w klubie Barbara Sepioło
21.12.2023 Gry planszowe i karciane Barbara Sepioło
22.12.2023 Zajęcia kulinarne Barbara Sepioło
27.12.2023 Luźne rozmowy przy kawie i herbacie, rozwiązywanie krzyżówek Krzysztof Kobacki
28.12.2023 Spotkanie z psychologiem Krzysztof Kobacki
29.12.2023 Gry karciane, luźne rozmowy przy kawie i herbacie Krzysztof Kobacki
Parsęcko
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Parsęcku na miesiąc grudzień 2023 r.

Dzień Temat zajęć Instruktor
01.12.2023 Zajęcia manualne, prace ręczne Zofia Konieczna, Magdalena Borkowska
04.12.2023 Zajęcia ruchowe, gry karciane Jacek Lesiuk, Magdalena Borkowska
05.12.2023 Spotkanie z gineurologiem, zajęcia z dietetykiem Karolina Świokła, Ewa Janowicz, Magdalena Borkowska
06.12.2023 Fizjoterapia,, Mikołajki w Klubie, Aleksandra Porazińska, Magdalena Borkowska
07.12.2023 Zajęcia manualne, gry planszowe Zofia Konieczna, Magdalena Borkowska
08.12.2023 Zajęcia z psychologiem, łamigłówki logiczne, krzyżówki Andrzej Tarasewicz, Magdalena Borkowska
11.12.2023 Wizyta podologa, prace krawieckie Joanna Klimczak, Magdalena Borkowska
12.12.2023 Zajęcia kucharskie Renata Rumińska, Magdalena Borkowska
13.12.2023 Zajęcia krawieckie, fizjoterapia Zofia Gocałek, Aleksandra Porazińska, Magdalena Borkowska
14.12.2023 Wspólne świętowanie: imieniny seniorów Magdalena Borkowska
15.12.2023 Prace porządkowe w Klubie Magdalena Borkowska
18.12.2023 Terapia zajęciowa, przygotowania do Wigilli Bożena Bakuła, Magdalena Borkowska
19.12.2023 Wspólna Wigilia z Klubami Senior+ Gminy Szczecinek Magdalena Borkowska
20.12.2023 Gry planszowe, łamigłówki logiczne Magdalena Borkowska
21.12.2023 Wspólne gotowanie – pieczenie i zdobienie pierniczków  Magdalena Borkowska
22.12.2023 Śpiewanie kolęd, luźne rozmowy Magdalena Borkowska
27.12.2023 Zajęcia komputerowe Marcin Bialic, Magdalena Borkowska
28.12.2023 Śpiewanie kolęd, seans filmowy o tematyce świątecznej Magdalena Borkowska
29.12.2023 Luźne rozmowy Magdalena Borkowska
Obowiązek informacyjny