ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Klub Senior+

Informacje ogólne

Logo Senior+
Klub „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Celem funkcjonowania Klubu Senior+ jest udzielenie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

Zadaniem Klubu Seniora jest wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu, przeciwdziałanie ich izolacji i marginalizacji, pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, wspieranie rodzin starszych w opiece nad nimi. oraz podwyższenie standardu świadczonych usług na rzecz osób starszych.

W Klubie „Senior+” przygotowano dla seniorów salę spotkań, sprzęt rehabilitacyjny w tym bieżnie, rowery treningowe, orbitreki, rotory rehabilitacyjne, szafy do przechowywania materiałów, komputer z dostępem do internetu, pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt  RTV i meble wypoczynkowe.

Do dyspozycji uczestników w każdym Klubie pozostaje kuchnia wraz z wyposażeniem, szatnia i pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W Klubie organizowane są poniższe zajęcia  i warsztaty:

  • warsztaty manualne,
  • kulinarne, stolarskie,
  • florystyczne,
  • gimnastyczno-ruchowe,
  • muzyczne,
  • fizjoterapeutyczne

Podczas pobytu w Klubie dla Seniorów zapewniony jest poczęstunek. Dodatkowo Seniorzy mają możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz ze spotkań ze specjalistami takimi jak np. dietetyk, kardiolog. W ramach działalności Klubu organizowane są całodzienne wyjazdy krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina oraz różne spotkania okolicznościowe.

Korzystanie z oferty Klubu Senior+ jest odpłatne zgodnie z uchwałą nr XLII/560/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia pod nazwą Klub Senior+ na terenie Gminy Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 5732).

Gwda Wielka
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Gwdzie Wielkiej na miesiąc luty 2023 r.

DZIEŃ TEMAT  ZAJĘĆ INSTRUKTOR
01.02.2023 Warsztaty manualne, trening relaksacyjny Marlena Suchecka
02.02.2023 Warsztaty kulinarne, luźne rozmowy Rumińska Renata, Karolina Bułka
03.02.2023 Zajęcia manualne, gry karciane Karolina Bułka
06.02.2023 Warsztaty krawieckie, gry planszowe Genowefa Gocałek, Marlena Suchecka
07.02.2023 Warsztaty manualne, gry logiczne Marlena Suchecka
08.02.2023 Wspólne przygotowanie posiłku, gry karciane Marlena Suchecka
09.02.2023 Wieczorek taneczny w Klubie Senior + w Turowie Marlena Suchecka
10.02.2023 Zajęcia z fizjoterapeutą,  spotkanie z psychologiem, trening relaksacyjny Aleksandra Porazińska, Andrzej Tarasewicz, Marlena  Suchecka
13.02.2023 Warsztaty manualne, gry karciane Marlena Suchecka
14.02.2023 Wspólne pieczenie ciast, gry planszowe Marlena Suchecka
15.02.2023 Spotkanie integracyjne z ŚDS z Gwdy Wielkiej, zajęcia muzyczne Roman Sokulski, Marlena Suchecka
16.02.2023 Warsztaty krawieckie, gry logiczne Genowefa Gocałek, Marlena Suchecka
17.02.2023 Zajęcia manualne, gry planszowe Karolina Bułka
20.02.2023 Spotkanie z podologiem, trening relaksacyjny Karolina Bułka
21.02.2023 Zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia gimnastyczno-ruchowe, luźne rozmowy Aleksandra Porazińska, Jacek Lesiuk, Karolina Bułka
22.02.2023 Zajęcia muzyczne, gry karciane Roman Sokulski, Karolina Bułka
23.02.2023 Spotkanie z dietetykiem, luźne rozmowy Ewa Janowicz, Karolina Bułka
24.02.2023 Warsztaty komputerowe Bernard Bakuła, Karolina Bakuła
27.02.2023 Warsztaty florystyczne, trening relaksacyjny Marlena Suchecka
28.0122023 Warsztaty kulinarne, luźne rozmowy Renata Rumińska, Marlena Suchecka
Wierzchowo
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Wierzchowie na miesiąc luty 2023 r.

DZIEŃ TEMAT ZAJĘĆ, INSTRUKTOR
01.02.2023 Luźne rozmowy, zajęcia gimnastyczno-ruchowe – Karolina Bułka
02.02.2023 Pogadanka, trening umysłu – krzyżówki, rebusy – Karolina Bułka
03.02.2023 Pogadanka, zajęcia gimnastyczno-ruchowe – Karolina Bułka
06.02.2023 Zajęcia z fizjoterapeutą, przygotowanie wspólnie posiłku – Aleksandra Porazińska, Karolina Bułka
07.02.2023 Pogadanka, granie w karty – Karolina Bułka
08.02.2023 Wspólne przygotowanie posiłku, zajęcia gimnastyczno-ruchowe – Karolina Bułka
09.02.2023 Bal Karnawałowy w Klubie Senior+ w Turowie – Karolina Bułka
10.02.2023 Pogadanka, trening umysłu – krzyżówki, rebusy – Karolina Bułka
13.02.2023 Wspólne przygotowanie posiłku, zajęcia gimnastyczno-ruchowe – Karolina Bułka
14.02.2023 Spotkanie z okazji Walentynek – Karolina Bułka
15.02.2023 Układanie puzzli, warsztaty krawieckie – Karolina Bułka, Zofia Gocałek
16.02.2023 Zajęcia z fizjoterapeutą, przygotowanie wspólnie posiłku – Aleksandra Porazińska, Karolina Bułka
17.02.2023 Zajęcia komputerowe, zajęcia gimnastyczno-ruchowe – CKZ, Karolina Bułka
20.02.2023 Zajęcia kulinarne, trening umysłu krzyżówki, rebusy – Renata Rumińska, Kinga Michalska
21.02.2023 Zajęcia ruchowe, zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej – Jacek Lesiuk, Ilona Michałowska-Olechnowicz, Kinga Michalska
22.02.2023 Zajęcia z dietetykiem, przygotowanie wspólnie posiłku – Ewa Janowicz, Kinga Michalska
23.02.2023 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, gry planszowe – Kinga Michalska 
24.02.2023 Spotkanie z psychologiem, gry planszowe – Andrzej Tarasewicz, Kinga Michalska
27.02.2023 Pogadanka, trening umysłu – krzyżówki, rebusy Kinga Michalska
28.02.2023 Luźne rozmowy, zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej – Kinga Michalska, Ilona Michałowska-Olechnowicz
Turowo
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Turowie na miesiąc luty 2023 r.

Dzień Temat zajęć Instruktor
01.02.2023 Pieczenie ciasta, luźne rozmowy Barbara Sepioło
02.02.2023 Zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia informatyczne Aleksandra Porazińska, Bernard Butoka
03.02.2023 Gry karciane, luźne rozmowy Barbara Sepioło
06.02.2023 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, luźne rozmowy Jacek Lesiuk, Karolina Bułka
07.02.2023 Gry planszowe, zajęcia muzyczne Karolina Bułka, Roman Sokulski
08.02.2023 Zajęcia taneczne, zajęcia manualne Katarzyna Balon, Monika Leonowicz, Karolina Bułka
09.02.2023 Wydarzenie okolicznościowe „Bal karnawałowy” Tomasz Tarnowski, Barbara Sepioło
10.02.2023 Spotkanie z podologiem Barbara Sepioło
13.02.2023 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, zajęcia z fizjoterapeutą Jacek Lesiuk, Aleksandra Porazińska, Barbara Sepioło
14.02.2023 Zajęcia muzyczne, luźne rozmowy Roman Sokulski, Barbara Sepioło
15.02.2023 Zajęcia manualne Monika Leonowicz, Barbara Sepioło
16.02.2023 Zajęcia florystyczne Andrzej Tomczak, Barbara Sepioło
17.02.2023 Spotkanie z psychologiem Andrzej Tarasewicz, Barbara Sepioło
20.02.2023 Zajęcia taneczne, zajęcia gimnastyczno-ruchowe Katarzyna Balon, Jacek Lesiuk, Barbara Sepioło
21.02.2023 Walentynki ze Środowiskowym Domem Samopomocy  Roman Sokulski, Anna Dzięcioł, Barbara Sepioło
22.02.2023 Zajęcia manualne Monika Leonowicz, Barbara Sepioło
23.02.2023 Zajęcia kulinarne Łukasz Szymański, Barbara Sepioło
24.02.2023 Zajęcia krawieckie Genowefa Gocałek, Barbara Sepioło
27.02.2023 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe Jacek Lesiuk, Barbara Sepioło
28.02.2023 Zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia muzyczne Aleksandra Porazińska, Barbara Sepioło, Roman Sokulski