ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Klub Senior+

Informacje ogólne

Logo Senior+
Klub „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Celem funkcjonowania Klubu Senior+ jest udzielenie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

Zadaniem Klubu Seniora jest wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu, przeciwdziałanie ich izolacji i marginalizacji, pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, wspieranie rodzin starszych w opiece nad nimi. oraz podwyższenie standardu świadczonych usług na rzecz osób starszych.

W Klubie „Senior+” przygotowano dla seniorów salę spotkań, sprzęt rehabilitacyjny w tym bieżnie, rowery treningowe, orbitreki, rotory rehabilitacyjne, szafy do przechowywania materiałów, komputer z dostępem do internetu, pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt  RTV i meble wypoczynkowe.

Do dyspozycji uczestników w każdym Klubie pozostaje kuchnia wraz z wyposażeniem, szatnia i pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W Klubie organizowane są poniższe zajęcia  i warsztaty:

  • warsztaty manualne,
  • kulinarne, stolarskie,
  • florystyczne,
  • gimnastyczno-ruchowe,
  • muzyczne,
  • fizjoterapeutyczne

Podczas pobytu w Klubie dla Seniorów zapewniony jest poczęstunek. Dodatkowo Seniorzy mają możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz ze spotkań ze specjalistami takimi jak np. dietetyk, kardiolog. W ramach działalności Klubu organizowane są całodzienne wyjazdy krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina oraz różne spotkania okolicznościowe.

Korzystanie z oferty Klubu Senior+ jest odpłatne zgodnie z uchwałą nr XLII/560/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia pod nazwą Klub Senior+ na terenie Gminy Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 5732).

Gwda Wielka
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Gwdzie Wielkiej na miesiąc maj 2023 r.

DZIEŃ TEMAT  ZAJĘĆ INSTRUKTOR
02.05.2023 Spotkanie z dietetykiem, luźne rozmowy Ewa Janowicz, Karolina Bułka
04.05.2023 Zajęcia ruchowe, gry planszowe Marlena Suchecka
05.05..2023 Zajęcia kulinarne, luźne rozmowy Marlena Suchecka
08.05.2023 Zajęcia kulinarne, gry planszowe Marlena Suchecka
09.05.2023 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, warsztaty smartfonowo-komputerowe Jacek Lesiuk, Marcin Balic, Marlena Suchecka
10.05.2023 Wieczorek taneczny w Parsęcku Marlena Suchecka
11.05.2023 Warsztaty komputerowe, gry logiczne Bernard Butoka, Marlena Suchecka
12.05.2023 Spotkanie z psychologiem, trening relaksacyjny Andrzej Tarasewicz, Marlena Suchecka
15.05.2023 Warsztaty manualne, gry logiczne Marlena Suchecka
16.05.2023 Zajęcia z fizjoterapeutą, warsztaty smartfonowo-komputerowe, luźne rozmowy Aleksandra Porazińska, Marcin Balic, Marlena Suchecka
17.05.2023 Zajęcia muzyczne, gry planszowe Sokulski Roman, Marlena Suchecka
18.05.2023 Zajęcie z fizjoterapeutą, warsztaty kulinarne Aleksandra Porazińska, Renata Rumińska, Marlena Suchecka
19.05.2023 Warsztaty manualne, gry planszowe Marlena Suchecka
22.05.2023 Warsztaty manualne, trening relaksacyjny Marlena Suchecka
23.05.2023 Wycieczka do Siemczyna Marlena Suchecka
24.05.2023 Zajęcia z fizjoterapeutą,  warsztaty krawieckie Aleksandra Porazińska, Genowefa Gocałek, Marlena Suchecka
25.05.2023 Zajęcia ruchowe, gry logiczne Marlena Suchecka
26.05.2023 Warsztaty kulinarne, luźne rozmowy Marlena Suchecka
29.05.2023 Warsztaty florystyczne, trening relaksacyjny Bernard Bakuła, Marlena Suchecka
30.05.2023 Warsztaty smartfonowo-komputerowe, luźne rozmowy Marcin Balic, Marlena Suchecka
31.05.2023 Zajęcia muzyczne, gry karciane Roman Sokulski, Marlena Suchecka
Wierzchowo
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Wierzchowie na miesiąc maj 2023 r.

DZIEŃ TEMAT ZAJĘĆ, INSTRUKTOR
02.05.2023 Pogadanka, quizy i gry planszowe – Kinga Michalska
04.05.2023 Zajęcia z dietetykiem, wspólne przygotowanie posiłku – Ewa Janowicz, Kinga Michalska
05.05.2023 Pogadanka, spacer – Kinga Michalska
08.05.2023 Zajęcia gimnastyczne,  trening umysłu – krzyżówki, rebusy – Kinga Michalska
09.05.2023 Wspólne przygotowanie potraw na wieczorek taneczny, zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej – Ilona Michałowska-Olechnowicz
10.05.2023 Wieczorek taneczny w klubie Senior+ w Parsęcku – Kinga Michalska
11.05.2023 Zajęcia z fizjoterapeutą, gry karciane – Aleksandra Porazińska, Kinga Michalska
12.05.2023 Grill z okazji urodzin Seniorek – Kinga Michalska
15.05.2023 Zajęcia komputerowe, zajęcia gimnastyczno-ruchowe – Bernard Butoka, Kinga Michalska
16.05.2023 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej – Jacek Lesiuk, Ilona Michałowska-Olechnowicz
17.05.2023 Zajęcia florystyczne, pogadanka – CKZ, Kinga Michalska
18.05.2023 Zajęcia krawieckie, luźne rozmowy – Zofia Gocałek, Kinga Michalska
19.05.2023 Zajęcia z psychologiem, spacer z kijkami – Kinga Michalska
22.05.2023 Pogadanka, trening umysłu – krzyżówki, rebusy – Kinga Michalska
23.05.2023 Wspólne przygotowanie posiłku, zajęcia gimnastyczne – Kinga Michalska
24.05.2023 Wycieczka do Siemczyna – Kinga Michalska
25.05.2023 Zajęcia z fizjoterapeutą, przygotowanie wspólnie posiłku – Aleksandra Porazińska, Kinga Michalska
26.05.2023 Pogadanka, wyjście w teren – Kinga Michalska
29.05.2023 Zajęcia kulinarne, luźne rozmowy – Renata Rumińska, Kinga Michalska
30.05.2023 Pogadanka, trening umysłu – krzyżówki, rebusy – Kinga Michalska
31.05.2023 Wspólne przygotowanie posiłku, ćwiczenia gimnastyczne – Kinga Michalska
Turowo
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Turowie na miesiąc maj 2023 r.

Dzień Temat zajęć Instruktor
02.05.2023 Spotkanie z psychologiem, luźne rozmowy Andrzej Tarasewicz
04.05.2023 Zajęcia manualne, zajęcia gimnastyczne Monika Leonowicz, Barbara Sepioło
05.05.2023 Zajęcia z fizjoterapeutką, gry karciane Aleksandra Porazińska, Barbara Sepioło
08.05.2023 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, zajęcia manualne Jacek Lesiuk, Barbara Sepioło
09.05.2023 Zajęcia z fizjoterapeutką, zajęcia kulinarne – pieczenie ciasta, zajęcia muzyczne Aleksandra Porazińska, Roman Sokulski, Barbara Sepioło
10.05.2023 Wieczorek taneczny Tomasz Tarnowski, Barbara Sepioło
11.05.2023 Zajęcia krawieckie, luźne rozmowy Genowefa Gocałek, Barbara Sepioło
12.05.2023 Zajęcia florystyczne, spacer z kijkami Andrzej Tomczak, Barbara Sepioło
15.05.2023 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, luźne rozmowy Jacek Lesiuk, Barbara Sepioło
16.05.2023 Zajęcia z fizjoterapeutką, zajęcia muzyczne Aleksandra Porazińska, Roman Sokulski, Barbara Sepioło
17.05.2023 Zajęcia manualne, zajęcia gimnastyczne Monika Leonowicz, Barbara Sepioło
18.05.2023 Zajęcia komputerowe, gry karciane Bernard Butoka, Barbara Sepioło
19.05.2023 Zajęcia taneczne, spacer z kijkami Katarzyna Balon, Barbara Sepioło
22.05.2023 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, luźne rozmowy Jacek Lesiuk, Barbara Sepioło
23.05.2023 Zajęcia z fizjoterapeutką, zajęcia muzyczne Aleksandra Porazińska, Roman Sokulski, Barbara Sepioło
24.05.2023 Wycieczka do Siemczyna Barbara Sepioło
25.05.2023 Zajęcia krawieckie, spacer z kijkami Genowefa Gocałek, Barbara Sepioło
26.05.2023 Zajęcia taneczne, luźne rozmowy Katarzyna Balon, Barbara Sepioło
29.05.2023 Zajęcia gimnastyczno-ruchowe, zajęcia manualne Jacek Lesiuk, Barbara Sepioło
30.05.2023 Zajęcia muzyczne, spacer z kijkami Roman Sokulski, Barbara Sepioło
31.05.2023 Zajęcia kulinarne, zajęcia manualne Łukasz Szymański, Barbara Sepioło
Parsęcko
Plan pracy

Plan pracy Klubu Senior+ w Parsęcku na miesiąc maj 2023 r.

Dzień Temat zajęć Instruktor
02.05.2023 Wyjście w teren – wspólne grillowanie w ogródku Seniora Karolina Bułka
04.05.2023 Zajęcia komputerowo-smartfonowe Marcin Bialic, Magdalena Borkowska
05.05.2023 Dzień Strażaka w Klubie Magdalena Borkowska, delegacja OSP Parsęcko
08.05.2023 Zajęcia komputerowo-smartfonowe, zajęcia z fizjoterapeutą Marcin Bialic, Aleksandra Porazińska, Magdalena Borkowska
09.05.2023 Wspólne gotowanie i przygotowania na wieczorek taneczny w Klubie Magdalena Borkowska
10.05.2023  Wieczorek taneczny w Klubie Senior+ w Parsęcku Kluby z Gminy Szczecinek, Magdalena Borkowska
11.05.2023 Kurs komputerowo-smartfonowy Marcin Bialic, Magdalena Borkowska 
12.05.2023 Zajęcia z psychologiem, porządki w Klubie Andrzej Tarasewicz, Magdalena Borkowska
15.05.2023 Zajęcia komputerowo-smartfonowe, fizjoterapia  Marcin Bialic, Aleksandra Porazińska, Magdalena Borkowska
16.05.2023 Zajęcia z dietetykiem, rozwiązywanie łamigłówek Ewa Janowicz, Magdalena Borkowska
17.05.2023 Zajęcia krawieckie, luźne rozmowy Zofia Gocałek, Magdalena Borkowska,
18.05.2023 Zajęcia manualne, kurs komputerowo-smartfonowy Zofia Konieczna, Marcin Bialic, Magdalena Borkowska
19.05.2023 Zajęcia komputerowe, spacer po okolicy Bernard Butoka, Magdalena Borkowska
22.05.2023 Kurs komputerowo-smartfonowy, terapia zajęciowa Marcin Bialic, Bożena Bakuła, Magdalena Borkowska
23.05.2023 Wycieczka do Siemczyna KS Gwda Wielka, KS Parsęcko, Magdalena Borkowska
24.05.2023 Zajęcia ruchowe, wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych Jacek Lesiuk, Magdalena Borkowska
25.05.2023 Kurs komputerowo-smartfonowy, rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówki Marcin Bialic, Magdalena Borkowska
26.05.2023 Dzień Matki – wyjazd do kawiarni w Szczecinku Magdalena Borkowska
29.05.2023 Kurs komputerowo-smartfonowy, luźne rozmowy Marcin Bialic, Magdalena Borkowska
30.05.2023 Zajęcia manualne, ćwiczenia z piłkami Zofia Konieczna, Magdalena Borkowska
31.05.2023 Zajęcia kulinarne, rozwiązywanie krzyżówek Renata Rumińska, Magdalena Borkowska