ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Program „Korpus wsparcia seniorów – edycja 2023”

Informacje ogólne
Loga Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wspieraj Seniora, GOPS w Szczecinku, Gmina Szczecinek, Gmina Szczecinek tu mieszkam

Flaga i godło Polskie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2023” Moduł II
DOFINANSOWANIE: 22 804,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 28 505,00 zł

Uchwałą nr LXI/721/2023 z dnia 30 marca 2023 r. Rada Gminy Szczecinek przyjęła program  osłonowy wsparcia seniorów z terenu Gminy Szczecinek w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” –  Moduł II. Za jego realizację odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na realizację programu pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i ze środków Gminy Szczecinek.

Celem w/w Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:

  • mieszkańcy Gminy Szczecinek,
  • osoby w wieku 65 i więcej lat, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opis usługi:

  • udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Zgodnie z założeniami Programu opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśniecie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.
  • po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr LXI/721/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30 marca 2023 r. wraz z załącznikiem