ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Wykaz telefonów

Dział Telefon e-mail
Sekretariat 94 37 470 77 wew. 21 sekretariat@gopsszczecinek.pl
Pracownicy socjalni 94 37 470 77 wew. 23 lub 28 pomoc@gopsszczecinek.pl
Księgowość 94 37 470 77 wew. 24 ksiegowosc@gopsszcecinek.pl
Asystent rodziny 94 37 470 77 wew. 25 pomoc@gopsszczecinek.pl
Stypendia 94 37 470 77 wew. 23 pomoc@gopsszczecinek.pl
Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne 94 37 470 77 wew. 25 swiadczenia@gopsszczecinek.pl
Funduszu alimentacyjny, świadczenia wychowawcze 94 37 470 77 wew. 25 fundusz@gopsszczecinek.pl
Karta Dużej Rodziny 94 37 470 77 wew. 25  
Fax 94 37 470 77 wew. 29