ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Informacja

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym kierujemy prośbę do Sołtysów oraz mieszkańców Gminy Szczecinek o przekazywanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku informacji o osobach bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i w miejscach niemieszkalnych w celu ograniczenia negatywnych skutków doświadczania kryzysu bezdomności.

Wszelkie informacje dotyczące miejsc pobytu osób bezdomnych proszę przekazywać do GOPS pod nr tel. 0-94 374-70-77 lub mailowo na adres sekretariat@gopsszczecinek.pl