ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Informacja – sprawozdanie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku informuje, że w dniu 03.01.2023r. zostało przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego zestawienie i sprawozdanie z realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.