ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Informacja – sprawozdanie „Opieka wytchnieniowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku informuje, że w dniu 03.01.2023r. zostało przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego zestawienie i sprawozdanie z realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 pobyt dzienny.