ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Kluby Senior+ zapraszają wszystkich seniorów z Gminy Szczecinek na spotkania integracyjne

Kluby Senior+ zapraszają na spotkania integracyjne wszystkich seniorów z gminy szczecinek. Gwda Wielka 12.06 godz. 10:30, Parsęcko 20.06 godz. 10:30, Turowo 25.06 godz. 11:00, Wierzchowo 26.06 godz. 10:30