ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Nabór uczestników do programu Korpus Wsparcia Seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zaprasza seniorów w wieku 65 lat i więcej do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok Moduł II.

Adresatami programu są seniorzy:

  • w wieku 65 lat i więcej,
  • mieszkający na terenie gminy Szczecinek,
  • mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opis usługi:

Uczestnicy Programu otrzymają do bezpłatnego używania w okresie realizacji Programu przez Ośrodek tzw. „opaski bezpieczeństwa”, która będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym, pielęgniarką), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi

W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.  

Udział w programie jest BEZPŁATNY!

Decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji oraz formularze można uzyskać przechodząc do strony programu, bądź telefonicznie u pracowników socjalnych pod nr 94 37 470 77 wew. 23 lub 25.