ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Opieka na odległość

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku informuje, że również w 2024 roku kontynuuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów”, Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Szczecinek – seniorzy w wieku 60 lat i więcej mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu Uczestnik ma zapewnione:

  • podłączenie opaski bezpieczeństwa do systemu teleopieki,
  • całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych,
  • możliwość kontaktu z pracownikami centrum teleopieki w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub złego samopoczucia.

Obecnie posiadamy wolne urządzenia – osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć otrzymania opaski bezpieczeństwa pracownikowi Ośrodka pod nr tel. 94 37 470 77 wew. 26 lub osobiście w siedzibie Ośrodka w Szczecinku przy ul. Pilskiej 3 w godzinach urzędowania.