ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Regulamin organizacyjny

Uchwała nr XLII/559/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Szczecinek

Zarządzenie nr 25/2021 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Turowie

Regulamin organizacyjny ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Turowie

Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem organizacyjnym

Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 5 – Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Klubie Senior+ w Turowie