ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Ankiety dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie

Ankieta dla dorosłych mieszkańców Gminy Szczecinek na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku w związku z przygotowywaną Diagnozą zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze Gminy Szczecinek, jak również Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zwraca się z uprzejmą prośbą do dorosłych mieszkańców Gminy Szczecinek o wypełnienie ankiety dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie na terenie tutejszej gminy.

Ankieta jest całkowicie anonimowa i gwarantuje poufność danych. Serdecznie prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Poświęcenie chwili czasu na jej wypełnienie stanowić będzie dla nas bezcenną pomoc.
Termin wypełnienia do 20 czerwca 2023 r.