ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Dodatek elektryczny

Wniosek o dodatek elektryczny można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023.

Dla kogo dodatek elektryczny do prądu w 2022?

Ustawa przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła:

  • 1000 zł,
  • natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Dodatek elektryczny do pomp ciepła, ale nie dla fotowoltaiki!

Trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. 

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać:

  • elektronicznie podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • listownie – za pośrednictwem poczty

Składając wniosek należy dołączyć dokument potwierdzający zużycie prądu za cały rok 2021.

Wniosek o dodatki można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w zakładce aktualności, a także osobiście w biurze interesanta Urzędu Gminy Szczecinek oraz w siedzibie GOPS.

Dokumenty do pobrania:

Dodatek elektryczny – wniosek

Podanie – przekaz

Klauzula – dodatek energia elektryczna