ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Nabór uczestników do Klubu Senior+ w Parsęcku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+” z siedzibą w świetlicy wiejskiej Parsęcko 50

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Szczecinek,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
  • zajęcia propagujące zdrowy tryb życia,
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności,
  • i wiele innych zajęć.

Pierwszeństwo udziału w „Klubie Senior+” ma kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek ( poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00).

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Pilskiej 3 w Szczecinku (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00);