ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Łączymy Pokolenia

Celem projektu był wzrost kompetencji społecznych u osób młodych w wieku 10-15 lat oraz osób starszych 60+ poprzez dostrzeżenie doświadczenia życiowego, a także  zauważenie funkcjonowania osób młodych i starszych w mediach społecznościowych. Poprzez projekt zostały zbudowane kontakty emocjonalne pomiędzy seniorami a młodym pokoleniem, nauczyli się wzajemnego szacunku oraz uwrażliwił młodzież na potrzeby osób samotnych i starszych.  Realizacja projektu pozwoliła na integracje międzypokoleniową i międzynarodową poprzez zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne, wspólne gry i spotkania.

Łączymy pokolenia – prezentacja