ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Informacja: świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

W związku z przedłużeniem do dnia 30 września 2025 r. terminu legalnego pobytu w Polsce obywatelom Ukrainy, którzy przybyli w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedłuża się prawo do świadczeń opiekuńczych związanych z niepełnosprawnością oraz prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków w okresie zasiłkowym 2023/2024.

Zmiana decyzji w tych sprawach nastąpi z urzędu. Obywatele Ukrainy, którzy mają przyznany zasiłek rodzinny na dzieci, które uczą się lub rozpoczną naukę w szkole od września 2024 r., mogą najpóźniej do 31 października 2024 r. ubiegać się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025 lub rocznego przygotowania przedszkolnego. Ustalenie prawa do dodatku możliwe jest wyłącznie na wniosek rodzicaopiekuna prawnego lub opiekuna tymczasowego dziecka.