ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Nowy okres zasiłkowy 2024/2025 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Wnioski na okres 2024/2025 można składać:

  • od 1 lipca 2024 r. w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (wnioski i załączniki do wniosku muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
  • od 1 sierpnia 2024 r. w formie tradycyjnej (papierowej).

Obsługa wniosków odbywa się w siedzibie GOPS przy ul. Pilskiej 3, w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 700 – 1500
  • czwartek: 700 – 1600

 

Szczegółowe informacje w zakładce: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.