ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Nabór – Wychowawca Placówki Wsparcia Dziennego

Nabór – Wychowawca PWD