ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy, że skierowania do odbioru żywności w ramach w/w Programu wydawane są od 15 lutego bieżącego roku.

Skierowanie można odbierać osobiście u pracowników socjalnych, w dniach i godzinach przyjęć interesantów.

Prosimy o składanie kompletu dokumentów o dochodach z miesiąca stycznia 2022 r. wszystkich członków rodziny pozostających w wspólnym gospodarstwie domowym.

Druki do pobrania:

Zaświadczenie o dochodzie wydane dla potrzeb świadczeń z pomocy społecznej

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5)

Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową (załącznik nr 7)

Oświadczenie PUP